INTERTECH Triatlon Jedovnice

POŘADATEL AKCE

BRNO TRIATLON TEAM z.s., Družstevní 21, 62100 Brno
e-mail: kocar@galantbrno.cz
www.triatlonovaliga.cz

DATUM A MÍSTO

Neděle 21. 5. 2023
Jedovnice, autokemp Olšovec
mapa zde >>

TRATĚ ZÁVODU

400 m plavání v rybníku Olšovec (trať bude vedena podél břehu, max. hloubka 160 cm)
16 km cyklistika (horská kola) - 1 okruh
4 km běh - 1 okruh

Všechny tratě závodu jsou beze změny, úplně stejné jako v minulých ročnících jedovnického triatlonu.

Trať kola i běhu bude kvalitně značena (oranžové šipky + cedulky INTERTECH TRIATLON JEDOVNICE), doporučujeme ale projetí tratě před závodem. Na několika místech budou pořadatelé a kontroly.

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODU

12:00 - 13:30

prezentace - autokemp Olšovec

13:30 - 13:45

slavnostní zahájení a poučení závodníků

14:00

start závodu Muži 16-49let

14:15

start závodu Ženy + Muži 50let a víc

14:55

první závodník v cíli závodu

15:45

cíl závodu - poslední závodník v cíli

16:15

vyhlášení vítězů

KATEGORIE

Dle KALÁB triatlonové ligy - viz obecná ustanovení >>

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

Uhraďte startovné a přihlaste se nejpozději do 12.5.2023.

Startovné do 12. 5. 2023 400Kč, po 15.5.2023 do naplnění limitu 120ti startujících 500Kč. Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

Přihlášky přes online formulář zde >>

KAŽDÝ STARTUJÍCÍ OBDRŽÍ

  • kompletně zajištěnou účast na akci s pečlivou pořadatelskou asistencí (včetně asistence na loďkách v průběhu plavecké části závodu), lékařským zabezpečením a měřením časů čipovou technologií
  • funkční tričko závodu v případě zaplacení startovného do 12. 5. 2023
  • občerstvení během závodu a ihned po závodě v rámci kvalitně zásobené cílové občerstvovací stanice

MĚŘENÍ ČASU

Měření času bude provedeno čipovou technologií. Na trati závodu bude měřen mezičas po plavecké a cyklistické části závodu i cílový čas. Je nezbytně nutné, aby měli všichni závodníci upevněn elektronický čip dle přesných instrukcí časoměřičů. Nebudeme vybírat zálohu na čip. Po závodě Vám ihned v cíli asistenti čip odeberou.

BEZ ČIPU NEBO PŘI JEHO CHYBNÉM UMÍSTĚNÍ NEBUDE VÁŠ ČAS ZMĚŘEN A NEBUDETE V ZÁVODĚ KLASIFIKOVÁNI !!!

CENY

Závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích obdrží diplom a věcné ceny.

MAPA ZÁVODU

UBYTOVÁNÍ

Dle dohody s pořadatelem v autokempu Olšovec (chatky, stany).
Ubytování si můžete zajistit samozřejmě i přímo v autokempu Olšovec:
E-mail: kemp@olsovec.czTelefon: +420 725 896 488
Web: www.olsovec.cz

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY

1. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

2. Pořadatel si vyhrazuje právu nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a v případě, že bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví.

3. Svoji účastí na Triatlon Jedovnice závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce závodu (před závodem, během závodů a po závodě) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

4. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

5. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodů přírodní katastrofy, epidemie a pod., startovné se nevrací (závodníci však obdrží poštou dárky).

6. Cyklistická přilba na kole je povinná. Depo smí závodník opustit pouze se zapnutou cyklistickou přílbou.

7. Závodníci mladší 18 let mohou v závodě startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

8. Trasa kola a běhu je značena oranžovými šipkami (převážně na zemi) a cedulkami INTERTECH TRIATLOIN JDOVNICE.

9. Každý závodník musí mít viditelně připevněné startovní číslo na kole a při běhu na tričku na hrudi (nebo na tzv. přehazovačce vepředu). 

10. Všem závodníkům doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

 

Partneři

© Copyright KALÁB TRIATLONOVÁ LIGA
WD webDvořák